Caiet de sarcini

Formular 1 - Acord prelucrare date personale

Formular 2 - Declarație privind conflictul interese

Formular 3 - Propunerea (oferta) tehnică

Formular 4 - Oferta (propunerea financiară)

Formular 5 - Scrisoare de înaintare

Caiet de sarcini

Formular 1 - Acord prelucrare date personale

Formular 2 - Declarație privind conflictul interese

Formular 3 - Propunerea (oferta) tehnică

Formular 4 - Oferta (propunerea financiară)

Formular 5 - Centralizator de prețuri

Formular 6 - Scrisoare de înaintare

Caiet de sarcini

Formular 1 - Acord prelucrare date personale

Formular 2 - Declarație privind conflictul interese

Formular 3 - Propunerea (oferta) tehnică

Formular 4 - Oferta (propunerea financiară)

Formular 5 - Centralizator de prețuri

Formular 6 - Scrisoare de înaintare

Dezvoltăm împreună Comuna Vladeni

Cod SIPOCA 900

Cod Mysmis 151080

 

Asociația ONE FOR HOPE anunță demararea proiectului Dezvoltăm împreună Comuna Vlădeni, proiect selectat în cadrul cererii de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului/obiectivul general al proiectului vizează introducerea unui sistem respectiv a unui standard comun care asigură optimizarea proceselor orientate către cetățeni în vederea creșterii calitative a actului administrativ și a politicilor publice care vizează dezvoltarea locală contribuind astfel la creșterea nivelului de implicare și participare al cetățenilor în procesele decizionale în comuna Vlădeni, județul Iași.

Obiectivul general vizează realizarea unui mecanism de facilitare a consultării și participării cetățenilor în procesele de decizionale care vizează dezvoltarea locala contribuind astfel la creșterea calității actului administrativ în sensul în care se procedeaza la realizarea de politici publice bazate pe evidențe și pe implicarea cetățenilor.

Obiectiv specific 1: Creșterea capacității societății civile de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin includerea în cursuri de formare profesională a 40 de cetățeni (reprezentanți ai ong-urilor, parteneri sociali, aleși locali), din comuna Vlădeni.

Obiectiv specific 2: Creșterea calității administrației publice locale în comuna Vladeni prin dezvoltarea unui mecanism comun de consultare și integrare a cetățenilor în procesul decizional, mecanism care va integra un set de proceduri standard specifice, un instrument de tip platforma online precum și minim 5 parteneriate care vor functiona cel puțin 6 luni de la finalizarea proiectului.

Rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin:

  • Realizarea a 5 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor
  • 40 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare
  • Stabilirea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional

Valoare totală a proiectului: 424.879 ron

Valoare cofinanțare UE: 416.381,42 ron

Contribuția solicitantului: 8.497,58 ron

Data începerii proiectului: 19.07.2022

Data finalizării proiectului: 18.07.2023

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația ONE FOR HOPE, adresa Municipiul Iasi, România, Str. Sos. Stefan cel Mare si Sfant nr. 49, Judetul Iasi, cod postal 700498, pagina web www.oneforhope.ro, telefon 0744.793.789, email contact@montessori-iasi.ro

România

Persoane de contact: Catalina Georgiana Ivan